โพลชี้อียิปต์เป็นบทเรียนการเมืองไทย

  • 03 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:40 น. |

สวนดุสิตโพล เผย คนกรุงมองเหตุประท้วงในอียิปต์เป็นบทเรียนการเมืองไทย โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ความรุนแรงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,136 คน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554   ต่อการประท้วงในอียิปต์ และบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 30.05% มองว่าความรุนแรงไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่ผลเสียและส่งผลกระทบในหลายๆด้าน

รองลงมา 28.57% มองว่า ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละประเทศมีสภาพสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และอันดับสาม 24.86% มองว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดก่อให้เกิดปัญหาตามมา /การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์

หตุการณ์ประท้วงในอียิปต์

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการประท้วงในอียิปต์นั้น อันดับแรก มองว่าเป็นข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด/มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก รองลงมา เป็นสิทธิของประชาชนในประเทศนั้นๆ ที่ต้องการเรียกร้อง และอันดับสาม เป็นสถานการณ์ที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ระบบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน

ส่วนประชาชนจะเห็นด้วยกับการประท้วงของประชาชนในอียิปต์หรือไม่นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ 46.43% ตอบว่าเฉยๆ เพราะเป็นเรื่องปกติทางการเมือง, ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง,ประเทศไทยก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เช่นกัน ฯลฯ

รองลงมา เห็นด้วย 30.36% เพราะ เป็นการเรียกร้องตามสิทธิของประชาชนที่มี, ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกกดขี่ข่มเหงจากการบริหารประเทศ ฯลฯ และอันดับสาม ไม่เห็นด้วย 23.21% เพราะการประท้วงมีความรุนแรงมากเกินไป ก่อให้เกิดความเสียหายหลายๆ ด้าน, ควรแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจต่อการช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์ของรัฐบาลไทย เพราะมองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลสามารถช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาอย่างปลอดภัยก็ถือว่าดีแล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s