At Shining Light Church in Leader class

               บางทีก็มีความขัดแย้งบ้างเมื่อนำองค์ความรู้ที่สู้ล่ำเรียนมาไปใช้เพื่อให้บรรลุตามที่ตั้งใจ ก็ทุ่มเทพลังของตัวเองทั้งจากประสบการณ์และศักยภาพตนที่มีเพื่อเสริมให้เป็นไปตามที่เข้าใจและได้กำหนดแผนเป้าหมายเอาไว้แล้ว…………หากว่าพระคริสต์ที่มีทัศนะต่อการเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณคือให้รู้สำนึกดี คือการเชื่อฟัง และชั่ว คือการไม่เชื่อฟัง คริสตจักรเติบโตด้วยหลักข้อเชื่อด้วยกันทั้งสิ้น 1ธก 5:23 (และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา)…………..จากข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวเป็นความหมายของผู้ใหญ่ที่ได้กล่าวในตอนต้นในความหมายคือสามารถรักษาตัวเองทั้งกายบริสุทธิ และใจบริสุทธิ

               หากแต่หลายๆคำตอบหรือคำถามที่มีอยู่ในผู้ติดตามก็ดูจะไม่ต่างไปจาก พบแต่ยากแสนสาหัส และความลำบากแสนเข็ญไปด้วยกันถ้วนทั่วกันไปตามๆ เพราะเดิมเราอยู่ภายใต้ความต้องการของตนเองที่เรื่องกันว่าฝ่ายเนื้อหนัง จะมีใครหรือมาขัดหรือว่าห้ามปรามอะไรเอาไว้ได้ รังมีแต่จะเกิดการวิวาททะเลาะ และแข่งดีแข่งเด่นกัน

               จากการสำรวจพฤติกรรมแต่เดิมที่เป็นมาก่อน อาทิเช่น

 • การกล่าวร้ายแก่ผู้เยาว์ หรือว่าลูกของตนเอง ตัวอย่างคนตนนี้น่าตาน่าเกลียดน่าชัง, เพราะแกมันชั่วไม่รักดี, เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าจากชาติปางก่อนถึงได้ลำบากแสนเข็ญ, วาสนาไม่ดีทำบุญมาน้อย หรือประโยคที่เป็นเรื่องลบ ลบ ที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย
 • การสัมผัส และการแสดงความรักต่อกันถูกเก็บกดเอาไว้ในใจ
 • อารมณ์ตอบสนองต่อเรื่องที่รุนแรงไม่ได้ ความอดทนไม่มีการพัฒนา
 • จิตใจ
 • สติปัญญา และการเรียนรู้
 • บริบทสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมขาดคุณภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวแคบจำกัดเฉพาะตัว การเข้าสังคมน้อยและขาดไป
 • ผลมาจากการเลี้ยงดูในตอนเยาว์ไว
 • จิตวิญญาณไม่จัดให้พัก เพราะวันๆมีแต่เรื่องเร่งรีบ

               เหล่านี้คือพฤติกรรมมาจากภูมิหลังเป็นตัวกำหนดบทบาท เป็นตัวการปิดกันการพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่กล่าวใน 1 ธก 5:23 ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงและตะหนักไว้คือ การไม่เอาตัวเองเป็นมาตารฐาน ควรจะได้รับการเอาใจใส่ในประเด็นนี้ให้ดี และต้องมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วซึ่งนำไปสู่การก้าวหน้าเดินไปกับพระคริสต์ตามแบบพระประสงค์ของพระเจ้า

ทฤษฎีที่นำมาพิจารณาคือ

 1. ความจริง
 2. ความเชื่อ
 3. และอารมณ์

และในความรักนั้นไม่มีความกลัว หากสำรวจตัวเองว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่ต้องชำระออกไปเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุขัดขวางการพัฒนา บ้างเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสภาวะการณ์รากขมขื่น

SHORT 2ในชั้นเรียนศึกษา  SHORT 1 ทักทายกันก่อนเรียนนิดหน่อย

Advertisements

Saudi sends troops, Bahrain Shi’ites call it “war”

..Related content. .. Enlarge Photo.Saudi sends troops, Bahrain Shi’ites call it “war” ….MANAMA (Reuters) – Saudi Arabia sent troops into Bahrain on Monday to help put down weeks of protests by the Shi’ite Muslim majority, a move opponents of the Sunni ruling family on the island called a declaration of war. Analysts saw the troop movement as a mark of concern in Saudi Arabia that political concessions by Bahrain’s monarchy could embolden the Saudi kingdom’s own Shi’ite minority. About 1,000 Saudi soldiers entered Bahrain to protect government facilities, a Saudi official source said, a day after mainly Shi’ite protesters overran police and blocked roads. “They are part of the Gulf Cooperation Council (GCC) force that would guard the government installations,” the source said, referring to the six-member bloc that coordinates military and economic policy in the world’s top oil-exporting region. Witnesses said the 25-km (16-mile) causeway between the two countries was closed and tanks were rolling across to Bahrain, a key U.S. ally and home of the U.S. Navy’s Fifth Fleet. Analysts and diplomats say the largest contingent in any GCC force would come from Saudi Arabia, which is already worried an uprising by Bahrain’s Shi’ites may inspire restive Shi’ites in its own Eastern Province, the centre of the oil industry. Bahraini opposition groups including the largest Shi’ite party Wefaq said the move was an attack on defenceless citizens. “We consider the entry of any soldier or military machinery into the Kingdom of Bahrain’s air, sea or land territories a blatant occupation,” they said in a statement. “This real threat about the entry of Saudi and other Gulf forces into Bahrain to confront the defenceless Bahraini people puts the Bahraini people in real danger and threatens them with an undeclared war by armed troops.” The reports come after Bahraini police clashed on Sunday with mostly Shi’ite demonstrators in one of the most violent confrontations since troops killed seven protesters last month. After trying to push back demonstrators for several hours, police backed away and youths built barricades across the highway to the main financial district of the Gulf banking hub. Those barricades were still up on Monday morning, with protesters checking cars at the entrance to the Pearl roundabout, the focal point of weeks of protests. On the other side of the same highway, police set up a roadblock preventing any cars moving from the airport towards the harbour. Police were out in force in some areas but there was no evidence of soldiers, Bahraini or otherwise in Manama. “We will never leave. This is our country,” said Abdullah, a protester, when asked if Saudi troops would stop them. “Why should we be afraid? We are not afraid in our country.” SECTARIAN CONFLICT Bahrain has been gripped by its worst unrest since the 1990s after protesters took to the streets last month, inspired by uprisings that toppled the leaders of Egypt and Tunisia. Any intervention by Gulf Arab troops in Bahrain is highly sensitive on the island, where the Shi’ite Muslim majority complains of discrimination by the Sunni Muslim royal family. Most Gulf Arab ruling families are Sunni and intervention could be seen by local Shi’ites as an assault. This, in turn, might encourage intervention by non-Arab Iran, the main Shi’ite power in the region. Accusations already abound of Iranian backing for Shi’ite activists in Bahrain — charges they deny. “Shi’ites in states with large Shi’ite populations, in particular Kuwait and Saudi Arabia, may intensify their own local anti-regime demonstrations,” said Ghanem Nuseibeh, partner at consultancy Cornerstone Global. “The Bahraini unrest could potentially turn into regional sectarian violence that goes beyond the borders of the particular states concerned.” In a sign that the opposition and the royals may find an 11th hour solution, the opposition groups said they had met the crown prince to discuss the mechanism for national dialogue. Crown Prince Sheikh Salman al-Khalifa offered assurances on Sunday that dialogue would address key opposition demands including giving parliament more power and reforming government and electoral districts. Even if talks are successful however, the opposition is increasingly split and hardline groups may keep up protests. Wefaq is calling for a new government and a constitutional monarchy that vests the judicial, executive and legislative authority with the people. A coalition of much smaller Shi’ite parties are calling for the overthrow of the monarchy — demands that scare Sunnis who fear this would benefit Iran. Thousands of protesters still occupy Pearl roundabout. Seven people were killed early in the protests, when troops opened fire and cleared the roundabout. Washington has since urged restraint. Speaking in Riyadh on Sunday, GCC Secretary-General Abdul Rahman al-Attiyah said that ensuring security and stability in any Gulf Arab country was the responsibility of the whole bloc. In an apparent reference to Iran, however, he said the GCC rejected foreign meddling in Bahrain and that any effort to destabilise the country was a “dangerous encroachment on the security and stability” of the whole region. (Additional reporting by Ulf Laessing in Riyadh) (Editing by Samia Nakhoul) …

Gadhafi clings to a nation at war

Online news: World

TRIPOLI – Libyan strongman Moammar Gadhafi repeated on Wednesday his claim that Al-Qaeda is behind a popular uprising against his 41-year rule and promised to fight it “to the last man and woman”.

In a speech broadcast live on state television, Gadhafi also challenged calls from at home and abroad for him to step down, saying he has “no real power”.

“Sleeper cells from Al-Qaeda, its elements, infiltrated gradually … They believe the world is theirs, they fight everywhere, the intelligence services know them by name,” he told a ceremony of loyalists in the capital Tripoli.

“Suddenly it started in (the eastern town of) Al-Baida… The sleeping cell was told to attack the battalion … and it took arms from police stations,” said Gadhafi.

“The soldiers went home and left their battalion” while the Al-Qaeda cells “took the weapons and control of the town.

“The women fled … bullets were everywhere. It was the same situation in Benghazi,” he said of the main eastern city under the control of the rebel forces.

But he said “we will fight to the end, to the last man, the last woman … with God’s help.”

The ceremony was aired live shortly after rebels said they had repelled an attack by Gadhafi’s forces in the eastern town of Brega on Wednesday, with witnesses reporting two civilians killed.

The event was to mark the anniversary of the launch of the People’s Committees, according to the broadcaster.

Reading from a prepared text, Gadhafi’s speech was frequently interrupted by chants of support, which he duly praised.

Gadhafi criticised media reports about the resignations of senior officials from his regime including several military leaders and ambassadors abroad.

“The resignations from abroad, the statements from inside (Libya) … don’t believe them,” he said.

“As far as Libya is concerned … nothing happened … and it is strange that the world received news from correspondents and TV stations not present in Libya.”

“They don’t want any real news from Libya,” Gadhafi said, before adding that “there are no political prisoners in Libya at all.” 

“The Libyan people challenge … even Moammar Gadhafi who has no power,” said Gadhafi, who rose to power after a coup against Libya’s monarchy in 1969.

“When the People’s Committees issue something, it becomes law and is implemented for all Libyans. No one can declare war or peace unless the People’s Committees decide,” the Libyan leader said.

“Moammar has no real power to surrender.”

Gadhafi urged the international community to establish a commission of inquiry into the estimated deaths of more than 1,000 people killed in the unrest by his forces.

“We urge the world, the United Nations, to see where the people were killed, to send a fact-finding team to investigate.”

Wednesday’s counter-attack by Gadhafi’s forces was one of the biggest yet since the uprising against his rule erupted on February 15.

Rebels have seized most of the east of the country since the uprising began and have taken tentative steps towards setting up a parallel government, while watching warily for a fightback.

Gadhafi remains entrenched in Tripoli in the west of the oil-rich North African country.

<!–

Give us your ideas!

What do you want to see at the website? We need your input! We appreciate your suggestions.

Take survey

–>

อนาคต ตอ.กลาง

เจอมุขของ โมอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียเข้าไป ผมถึงกับแทบจะร้องไม่ออก เมื่อกัดดาฟีให้สัมภาษณ์สถานีกระจายเสียง ว่า “my people love me” หรือประชาชนยังรักผมอยู่ทำนองนั้น

ไม่รู้ว่ากัดดาฟีเลอะเลือน หลงตัวเอง หรือแสร้งทำเป็นไม่รู้ หรือว่าหลงตัวเอง แถมยังโบ้ยไปว่าเครือข่ายอัลกออิดะห์อยู่เบื้องหลัง คอยมอมยาวัยรุ่นในประเทศให้ก่อการล้มล้างรัฐบาล
ในขณะที่ข้อมูลที่เล็ดลอดออกมาจากลิเบีย พร้อมกับปรากฏภาพการประท้วง การต่อสู้ การอพยพของแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานการณ์อันวุ่นวายในลิเบีย แต่กัดดาฟีและลูกชายก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ในลิเบียยังสงบสุข…!

เป็นตัวอย่างของคนตกยุค ที่โลกเต็มไปด้วยการสื่อสารออนไลน์ที่การส่งข้อมูลออกจากลิเบียนั้นมีอยู่หลายช่องทางที่ไม่ได้มีแต่ผู้สื่อข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สรุปสถานการณ์ลิเบียในขณะนี้ต้องบอกว่า แทบจะไม่มีใครเอาแล้วครับ ทั้งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนนานาชาติก็กำลังเร่งกดดันให้กัดดาฟีลาออกจากตำแหน่ง โดยเฉพาะสหรัฐที่ประกาศท่าทีอย่างชัดเจน ออกตัวกันไปเลยว่าจะให้การสนับสนุนทุกกลุ่มที่ล้มล้างกัดดาฟี

งานนี้สนุกครับ สหรัฐเคลื่อนกองเรือบรรทุกเครื่องบินประชิดลิเบียมากขึ้น ถึงปากจะบอกว่ากองเรือดังกล่าวจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสิทธิมนุษยชน หรือการอพยพประชาชน แต่อย่างไรนั่นก็คือกองเรือรบที่มากันเป็นชุดพร้อมกับเครื่องบินรบอีกด้วย

คำถามต่อไปก็คือ หากกัดดาฟีหมดอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในตะวันออกกลาง ก็ต้องบอกว่าพลังของโดมิโนที่ล้มครืนมาตั้งแต่ตูนิเซีย อียิปต์ และลิเบีย จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ซึ่งในขณะนี้นอกจากลิเบียเอง ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังฟัดกับผู้ประท้วงอย่างตึงเครียดทีเดียว ไม่ว่าจะโอมาน เยเมน บาห์เรน บางชาติมีฐานะร่ำรวย ก็ยังไม่รอดที่จะถูกกดดันจากประชาชน แม้ว่าจะเลี้ยงดูปูเสื่อประชาชนมาเป็นอย่างดีก็ตาม

แรงกดดันจะเริ่มหนักขึ้นไปสู่ทิศตะวันออกของโลกอาหรับครับ นั่นก็คือ ซาอุดีอาระเบีย ประเทศพี่ใหญ่สุดของกลุ่มโอเปก พันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลาง และประเทศอิสลามนิกายสุหนี่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

เขยิบไปอีกก็คืออิหร่าน ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์แห่งตะวันออกกลาง ศัตรูเบอร์ 1 ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ และยังเป็นประเทศอิสลามนิกายชีอะห์ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคอีกด้วย

ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ บรรดาชาติพันธมิตรของสหรัฐนั้นล้มกันเป็นโดมิโน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากแรงผลักดันภายในประเทศ แต่สำหรับอิหร่านนั้นเกิดการประท้วงมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว แต่พลังประชาชนยังเอารัฐบาลไม่ลง คาดว่าอิหร่านน่าจะยืนหยัดต้านกระแสเหล่านี้ไปได้

และเมื่อนั้นอิหร่านและโลกอาหรับที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นกว่าเดิมครับ

ยูเอ็นร้องผู้ลี้ภัยจากลิเบียทะลักเพื่อนบ้านกว่า1.4แสนคน

ผู้ลี้ภัยหนีเข้าอียิปต์และตูนิเซีย เตือนจำนวนผู้ลี้ภัยพุ่งสู่ระดับวิกฤต เสี่ยงขาดอาหารและน้ำ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหประชาชาติเผยตัวเลขผู้ลี้ภัยที่อพยพหนีความจลาจลในลิเบียออกมายังตูนิเซีย และอียิปต์ทะลุกว่า 1.4 แสนคนแล้ว เจ้าหน้าที่ระบุว่า ในช่วง 9 วันที่ผ่านมา มีผู้อพยพราว 7.5 หมื่นคนทะลักเข้ามายังพื้นที่ชายแดนลิเบีย-ตูนิเซีย

“สถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤตแล้ว” เมลิสซา เฟลมมิง โฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)  กล่าวล่าสุดยูเอ็นกำลังพยายามรับมือกับจำนวนผู้ลี้ภัยที่นับวันยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นด้วยการตั้งเต็นท์ที่พักชั่วคราว แต่ปัจจุบันมีเต็นท์ที่พักเพียงพอสำหรับ 1.2 หมื่นคนเท่านั้น ซึ่งยูเอ็นกำลังดำเนินการเร่งระดมขนส่งเต็นท์และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ มาทางอากาศเพิ่มเติมสำหรับผู้ลี้ภัยอีกอย่างน้อยราว 1 หมื่นคน ภายในวันพฤหัสที่ 3 มี.ค.นี้
แต่ทว่า เฟลมมิงย้ำว่า จำนวนของน้ำดื่มกำลังใกล้หมดเต็มที

เจมินิ ปันดยา โฆษกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM)  กล่าวว่า มีชาวเวียดนามและบังกลาเทศลี้ภัยมายังพื้นที่ชายแดนลิเบีย-ตูนิเซียจำนวนหลายพันคน นอกจากนี้ ยังมีชาวเนปาล ชาวกานา และชาวไนจีเรียที่ยังคงหลับนอนในพื้นที่ ไร้เต็นท์ที่กำบังท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างเย็น

ส่วนสถานการณ์ในอียิปต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องรับมือกับผู้ลี้ภัยจากลิเบีย โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ล่าสุด มีผู้ลี้ภัยอยู่ราว 6.9 หมื่นคน ตลอดช่วง 10 วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยังมีรายงานการบุกเข้าสังหารผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการปะทะถึงภายในโรงพยาบาล หรือบางรายถูกยิงและถูกซุกไว้ภายในรถพยาบาล

สหรัฐรุกหนัก-เคลื่อนเรือรบประชิดลิเบีย

USA help Libia

สหรัฐส่งเรือรบเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยันไม่ใช้กำลังทหารโจมตี ส่วนที่ประชุมยูเอ็น เอเชียเร่งขอนานาชาติช่วยเหลือแรงงานในลิเบีย

เรือรบสหรัฐจำนวน 2 ลำ ได้แก่ USS Kearsarge และ USS Ponce ได้แล่นผ่านคลองสุเอช และกำลังเข้าไปถึงยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันพุธที่ 2 มี.ค.

ทั้งนี้ โรเบิร์ต เกตส์ รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐ  กล่าวว่า การเคลื่อนเรือรบดังกล่าวเข้าประชิดลิเบีย เพื่อ “ให้สหรัฐสามารถอพยพฉุกเฉินหรือให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนได้”  พร้อมระบุว่า ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่ได้ให้อำนาจในการใช้กำลังทางทหารกับลิเบียแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหรัฐเตือนรัฐบาลลิเบียอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า ถ้าหากประธานาธิบดีโมอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียไม่สละอำนาจ จะนำไปสู่สงครามกลางเมือง และอาจจะกลายเป็นเหตุนองเลือด รวมทั้งวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชน แต่กัดดาฟีและลูกชายยังคงดื้อดึง พร้อมทั้งประกาศกร้าวต่อต้านมาตรการทางการทหารของทางตะวันตก

สหรัฐกำลังรุกกดดันผู้นำลิเบียทุกวิถีทาง โดยแรกสุดได้ระงับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของรัฐบาลลิเบียที่มีอยู่ในสหรัฐราว 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกันนี้ ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ  ก็กำลังพูดคุยกับมิตรประเทศ  เพื่อเร่งความร่วมมือออกมาตรการห้ามบิน (no-fly zone)

ด้านรัฐบาลอิตาลี ระบุว่า ได้ส่งความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตูนิเซียแล้ว โดยเร่งช่วยเหลือในเรื่องอาหาร และเวชภัณฑ์ กับประชาชนราว 1 หมื่นคน ที่อพยพลี้ภัยหนีความรุนแรงจากลิเบียมายังประเทศเพื่อนบ้านอย่างตูนิเซีย

เอเชียร้องนานาชาติช่วยแรงงานในลิเบีย

ตัวแทนของประเทศต่างๆ ในเอเชียประจำสหประชาชาติต่างพร้อมใจกันเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยเหลือในการอพยพแรงงานซึ่งยังคงติดค้างอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายภายในลิเบีย

รายงานระบุว่า แรงงานเอเชียซึ่งอยู่ในลิเบียมีอยู่ราวกว่า 1 แสนคน โดยเป็นชาวฟิลิปปินส์ราว 2.6 หมื่นคน ชาวบังกลาเทศราว 5 หมื่นคน ชาวอินเดียราว 1.8 หมื่นคน และชาวจีน เนปาล และเวียดนามอีกหลายหมื่นคน รวมทั้งแรงงานไทยราว 2.5 หมื่นคน

ในกลุ่มประเทศในเอเชีย นั้น จีนมีศักยภาพในการอพยพแรงงานพลเมืองออกจากลิเบียได้มากที่สุด โดยมีการส่งความช่วยเหลือทั้งทางอากาศและทางทะเล แต่สำหรับประเทศอื่นๆ แล้ว ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติ

นรชิต สิงหเสนี คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ กล่าวกับที่ประชุมยูเอ็นว่า  มีแรงงานไทยและนักเรียนไทยราว 2.5 หมื่นคนในลิเบีย โดยล่าสุดมีแรงงานไทยราว 2,000 คนกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

“ตัวเลข 2,000 เป็นเพียงส่วนน้อยมากจากจำนวนคนไทยทั้งหมด ดังนั้นมีความหวังว่าประชาคมโลกจะให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องแรงงานต่างชาติด้วย” นรชิต กล่าว